Nông dân Khang Ninh tập trung chăm sóc lúa xuân sớm

Những ngày này, bà con nông dân xã Khang Ninh đang tập trung chăm sóc diện tích lúa xuân sớm./.

Vụ xuân năm nay xã Khang Ninh gieo cấy được gần 200 ha lúa trong đó diện tích lúa xuân chính vụ trên 170 ha còn lại 30 ha là diện tích lúa xuân sớm. Với đặc thù là địa bàn vùng trũng nên ngay từ đầu vụ, chính quyền địa phương đã chủ động chỉ đạo ngành chuyên môn vận động, tuyên truyền người dân chủ động gieo cấy diện tích lúa xuân sớm trong khung thời gian tốt nhất. Cùng với đó, công tác chỉ đạo gieo cấy lúa xuân chính vụ cũng được tổ chức khẩn trương nên đến nay toàn bộ diện tích lúa xuân chính vụ đã gieo cấy xong. Hiện nay, bà con nông dân đang tập trung làm cỏ, bón phân cho 30ha diện tích lúa xuân sớm đảm bảo cho lúa sinh trưởng phát triển tốt.

Bài trướcGương sáng PTKT: Chị Hoàng Thị Sai là giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp
Bài tiếp theoMột nông dân làm kinh tế giỏi ở xã Khang Ninh